Tlačová konferencia pri príležitosti vyhlásenia oficiálnych výsledkov

V stredu 21. 10. 2015 sa v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti vyhlásenia oficiálnych výsledkov 4. ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

Na tlačovej konferencii vystúpili Ivo Nesrovnal – primátor hlavného mesta SR Bratislavy, Robert Tappert - víťaz hlavnej ceny Grand Prix,

Peter Korček – víťaz Grantu Bratislavy v 3. ročníku súťaže a Jana Garvoldtová – riaditeľka SLOVAK PRESS PHOTO.