Tlačová správa: 12. ročník SLOVAK PRESS PHOTO

Bratislava, 13. júna 2023 – September a október bude v hlavnom meste patriť novinárskej fotografii. Súťaž a následná výstava fotografií SLOVAK PRESS PHOTO v tomto roku otvorí už svoj 12. ročník. Tento prestížny projekt každoročne prináša do Bratislavy, ukážku toho najlepšieho z novinárskej fotografie vo viacerých oblastiach a približuje tvorbu vznikajúcu v regióne strednej Európy.

„Minulý rok sa nám podarilo zorganizovať 11. ročník projektu. Znovu bez podpory Fondu na podporu umenia a zo slabšou podporou zo strany štátneho sektora. Výrazné oklieštenie finančných prostriedkov sťažili do značnej miery jeho priebeh, prípravu a zabezpečenie jednotlivých fotografických výstav a aktivít s nimi spojených. Aj napriek tomu verím, že tento ročník sa nám podarí zabezpečiť dosť financií na realizáciu projektu , lebo bude silnejší, a to aj svojim sprievodným programom aj návštevnosťou“, uviedla Jana Garvoldtová, riaditeľka SLOVAK PRESS PHOTO, a dodala: „Dokázali sme veľmi flexibilne zareagovať na novú realitu a začali sme sa správať ohľaduplne k životnému prostrediu. Umiestnenie výstavy víťazných fotografií do exteriéru, do verejného priestoru, v bratislavskom Starom Meste, sa ukázalo byť strategicky aj logisticky veľmi správnym rozhodnutím, vďaka ktorému sme dokázali priblížiť novinársku fotografiu širokej skupine obyvateľstva a návštevníkom mesta. Výstavu navštívilo 15 000 návštevníkov bez akéhokoľvek vstupného, bez odberu vody a elektrickej energie.“

V aktuálnom ročníku sme upravili pravidlá a bude otvorených spolu deväť národných a medzinárodných súťažných kategórií: Aktualita, Reportáž, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry a 4 medzinárodné kategórie - Mladí fotografi do 26 rokov a študenti, Dlhodobý dokument, Každodenný život a Príroda a životné prostredie pre krajiny V4 a Ukrajinu. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka. Grant Bratislavy pre rok 2023 : „Bratislava – klimatická zmena“.

Záujemcovia sa môžu so svojimi prácami prihlasovať v termíne od 15.6.2023 do 13.8.2023 na internetovej stránke: www.slovak-press-photo.sk

Prihlásené fotografie bude v termíne 28. – 30. augusta 2023 hodnotiť medzinárodná porota v zložení: Espen Rasmussen (NOR) – člen poroty z Nórska, profesionálny fotograf a člen fotoagentúry VII; Maral Deghati (FR) – členka poroty z Francúzska, kurátorka ( Getty images); Alexander Chekmenev (UA) – člen poroty, ukrajinský dokumentárny fotograf ; Jindřich Štreit (ČR) – fotograf a vysokoškolský pedagóg, a Jana Hojstričová (SK) - fotografka a pedagogička, ktorá je zároveň aj garantom projektu.
Tento rok pricestuje vzácny hosť a prinesie svoju vizuálnu výpoveď, ktorú zdokumentoval vo svojej rodnej krajine.

Pre zachovanie princípu transparentnosti a objektivity pozývame do poroty zahraničných fotografov. Touto formou sa snaží SLOVAK PRESS PHOTO posilniť nestranné a rovnocenné posúdenie prác a odbúrať tak akékoľvek podozrenie z prípadného konfliktu záujmov. Prítomnosť skúsených, renomovaných a vo svete oceňovaných fotografov sú zárukou tohto prístupu.

Tento rok pre priaznivcov fotografie s tematikou ochrany životného prostredia a klimatických zmien bezplatne prístupná výstava Vizualizácia klimatickej krízy. Projekt začal v minulom roku a pokračuje vo vzdelávaní fotografov z krajín V4.Vyvcholí výstavou, ktorá bude inštalovaná vo verejnom priestranstve na Vajanského nábreží v Bratislave – Staré Mesto v termíne od 15.6. do 30.7.2023 za účasti všetkých autorov a Kadira van Lohuizen, ktorý bol jedným zo školiteľov. Výstava sa venuje téme klimatická kríza v strednej Európe, ktorú podporil Vyšehradský fond.

Projekt SLOVAK PRESS PHOTO sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúša Valla, starostku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Mateja Vagača.

SLOVAK PRESS PHOTO je súťažou, spojenou s výstavou fotografií, ktorá predstavuje nezávislé a autentické obrazové svedectvo života, ako ho vidia novinári zo Slovenska a strenej Európy. Cieľom súťaže a výstavy je umožniť verejnosti stať sa svedkami udalostí a javov predchádzajúceho roka. Vizuálny rozprávači nám prinesú príbehy posledného roka, bez prikrášlenia a priblížia nám realitu.

Veľmi podstatnou aktivitou súťaže je v primeranej miere informovať širokú verejnosť pomocou obrazovej žurnalistiky ako dôležitého komunikačného média a vizuálneho umenia. Fotografi sú vizuálni rozprávači príbehov, ktoré sa udiali za posledný rok vo všetkých sférach nášho života. Ich práce sú nositeľom osobnej umeleckej výpovede, ktorá zachytáva niektoré životné okamihy hlavných protagonistov. Naším zámerom je sprostredkovať informácie a zároveň vzdelávať, lebo fotografia má silný emotívny obsah a nepotrebuje ďalšie komentáre. Nie je ju počuť, tak silno ako hudbu, ale má dosah aj na opačný koniec sveta. Už druhý rok pokračuje vojna na Ukrajine a práve novinársky fotografi nám priniesli obrazy toho čo sa deje na našej východnej hranici. Chceme naďalej podporovať slovenských autorov a autorov z okolitých krajín, ako aj podporovať prácu mladých fotografov a študentov. Všetci dúfame, že dostaneme ešte podporu, aby sme mohli tieto aktivity realizovať.

Fotografie: Karla Šavrtková