TLAČOVÁ SPRÁVA k vyhláseniu výsledkov 8. ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO

Mená víťazov 8. ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO sa verejnosť dozvie počas slávnostného
odovzdávania cien v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 3. 10. 2019 so začiatkom o 18,00 hod.
Členovia medzinárodnej poroty 8. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO sa zišli v Bratislave v dňoch 30. 8. – 1.
9. 2019, aby posúdili práce prihlásené do súťaže. Členmi poroty boli: Joe Klamar (fotograf, agentúra AFP,
SK/Kanada) – predseda poroty, Kadir van Lohuizen (fotograf, agentúra NOOR, Holandsko), Fréderique
Rondet (fotoeditorka, Liberation, Francúzsko), Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR) a Andrej Balco
(fotograf, SR).

Do súťaže sa registrovalo 189 fotografov, ktorí dovedna zaslali 2 250 snímok, z toho 246 sérií.
Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 10 súťažných kategóriách: Aktualita,
Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí
fotografi do 26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná
kategória) a v novej medzinárodnej kategórii Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Osobitnou
kategóriou je Grant Bratislavy.

Medzinárodné kategórie boli okrem slovenských fotografov otvorené aj pre fotografov z Českej
republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny.

Medzi súťažnými prácami dominovala téma prezidentských volieb na Slovensku a ďalších udalostí
súvisiacich s vyšetrovaním vraždy J. Kuciaka a prípadov korupcie na slovenskej scéne. Veľké množstvo
súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, otázky chudoby a
sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách.

Porota vyjadrila najväčšiu spokojnosť s domácou kategóriou Každodenný život a s medzinárodnou
kategóriou Dlhodobý dokument, ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.
Porota sa rozhodla udeliť hlavnú cenu súťaže Grand Prix za sériu Noc s prezidentkou od fotografa
Denníka SME Jozefa Jakubča. Člen poroty Kadir van Lohuizen k víťaznej sérii uviedol: „Bolo inšpirujúce
vidieť túto skvelú prácu a som rád, že sme ju mohli oceniť. Víťazná séria odráža to, čím krajina v
uplynulom období prechádzala a čo nakoniec viedlo k zvoleniu prvej ženy prezidentky na Slovensku ako
prísľubu zmeny. Prezidentka bola navyše krásne odfotografovaná.“

Mená všetkých finalistov organizátor zverejnil 25. 9. 2019.

Všetky fotografie, ktoré postúpili do finále, budú od 4. 10. 2019 vystavené v rámci výstavy SLOVAK
PRESS PHOTO 2019 vo výstavných priestoroch Domu umenia na Nám. SNP 12 v Bratislave. Výstava
predstavuje dovedna 305 fotografií. Výstava bude otvorená každý deň do 28. októbra 2019.

Súčasťou výstavy budú aj fotografie zhotovené v rámci minuloročného Grantu Bratislavy, ktorý udeľuje
primátor hlavného mesta Bratislavy. Projekt pod názvom Čas oddychu r. 2018 vyhral a rok pripravoval
fotograf Ján Viazanička. Tento súbor zachytáva spôsoby, akým ľudia trávia svoje dovolenky a čas
oddychu v Bratislave.

Nad 8. ročníkom súťaže SLOVAK PRESS PHOTO prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana
Čaputová, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo a starostka mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia. Projekt sa realizuje s finančnou podporou
Bratislavského samosprávneho kraja.

V Bratislave 3. októbra 2019

Kontakt pre médiá: Jana Garvoldtová
0905/656757
slovakpressphoto@gmail.com