TLAČOVÁ SPRÁVA po skončení hodnotenia súťažných prác prihlásených do 8. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO

Porota rozhodla o víťazných fotografiách 8. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO

V dňoch 30. 8. – 1. 9. 2019 sa v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave zišli členovia poroty 8. ročníka
SLOVAK PRESS PHOTO, aby posúdili práce prihlásené do súťaže.

Prihlásené fotografie hodnotila 5-členná medzinárodná porota v zložení: Joe Klamar (fotograf, agentúra
AFP, SK/Kanada) – predseda poroty, Kadir van Lohuizen (fotograf, agentúra NOOR, Holandsko),
Fréderique Rondet (fotoeditorka, Liberation, Francúzsko), Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR)
a Andrej Balco (fotograf, SR).

Do súťaže sa registrovalo 189 fotografov, ktorí dovedna zaslali 2 250 snímok, z toho 246 sérií.
Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 10 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž,
Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do
26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v novej
medzinárodnej kategórii Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Osobitnou kategóriou je Grant
Bratislavy.

Medzi súťažnými prácami dominovala téma prezidentských volieb na Slovensku a ďalších udalostí
súvisiacich s vyšetrovaním vraždy J. Kuciaka a prípadov korupcie na slovenskej scéne. Veľké množstvo
súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, otázky chudoby
a sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách.

Porota vyjadrila veľkú spokojnosť s domácou kategóriou Každodenný život a s medzinárodnou kategóriou
Dlhodobý dokument, ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.
Porota sa rozhodla udeliť hlavnú cenu súťaže Grand Prix za sériu Noc s prezidentkou od fotografa Denníka
SME Jozefa Jakubča. Člen poroty Kadir van Lohuizen k víťaznej sérii uviedol: „Bolo inšpirujúce vidieť túto
skvelú prácu a som rád, že sme ju mohli oceniť. Víťazná séria odráža to, čím krajina v uplynulom období
prechádzala a čo nakoniec viedlo k zvoleniu prvej ženy prezidentky na Slovensku ako prísľubu zmeny.
Prezidentka bola navyše krásne odfotografovaná.“

Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným odovzdávaním
cien, ktoré sa uskutoční 3. októbra 2019 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Na následnej
v Dome umenia v Bratislave budú vystavené práce všetkých finalistov.

V Bratislave 2. 9. 2018

Kontakt pre médiá: Jana Garvoldtová
0905/656757, slovakpressphoto@gmail.com