Tlačová správa: Tohtoročný 11. ročník SLOVAK PRESS PHOTO pozná svojich víťazov

V Bratislave 30.8.2022 – Niekoľkodňové hodnotenie medzinárodnej poroty prinieslo víťaza hlavnej
ceny Grand Prix 11. ročníka SLOVA PRESS PHOTO, ako aj víťazov jednotlivých súťažných
kategórií.

V dňoch 28. – 30. augusta 2022 hodnotila medzinárodná 5-členná porota súťažné fotografie a rozhodla tak
o víťazných fotografiách aktuálneho ročníka súťaže novinárskej fotografie. Tohtoročná porota bola v
zložení: Kadir van Lohuizen (predseda poroty, člen NOOR Agency, Holandsko), Yuri Kozyrev
fotograf (NOOR), Rusko, Alexander Chekmenev – fotograf, Ukrajina, Jindřich Štreit (fotograf a
pedagóg, ČR) a Jana Hojstričová (fotografka a pedagogička, SR), ktorá je zároveň aj garantom projektu.
Hodnotenie prihlásených fotografií bolo streamované online a jeho záznam je možné nájsť na web stránke
projektu.

Do súťaže sa registrovalo 142 fotografov, ktorí dovedna zaslali 1 463 snímok, z toho 158 sérií
a 87 samostatných fotografií. „Sme veľmi radi, že aj napriek celosvetovej pandémii COVID-19, ktorej
následkom zažilo Slovensko dva roky trvajúci lockdown, a kultúrne či športové podujatia na dlhú dobu
zmizli z nášho života, sme prijali ohromné množstvo fotografií, dokonca viac ako v minulom ročníku,“
zhodnotila počet prihlásených súťažných prác riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO Jana
Garvoldtová. Do súťaže sa prihlásili fotografi z viacerých krajín strednej a východnej Európy, medzi nimi
aj z Ukrajiny. „Ako fotograf z Ukrajiny som veľmi potešený početnou účasťou fotografov z mojej vlasti.
Nebolo preto pre mňa jednoduché vylúčiť niektoré príbehy súvisiace s Ukrajinou.“ skonštatoval porotca
Alexander Chekmenev z Ukrajiny.

Téma ruskej invázie na Ukrajinu priniesla viaceré silné príbehy a fotografovi denníka SME Markovi
Erdovi aj hlavnú cenu SLOVAK PRESS PHOTO 2022 – Grand Prix. Hlavnú cenu získal za sériu
fotografií s názvom Situácia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké deň po vypuknutí ruskej invázie na
Ukrajinu. „Celkový víťaz súťaže prezentuje, že tohtoročné udalosti na Ukrajine sú do istej miery realitou,
ktorá zasiahla nás všetkých. Situácia nie je jednoduchá ani v Holandsku, kam prichádzajú tisíce utečencov
z Ukrajiny, a nemajú kde prespávať,“ opisuje situáciu súvisiacu s Ukrajinou Kadir van Lohuizen, a Jana
Hojstričová dodáva: „Fotografie ocenené Grand Prix zachytávajú nielen spoločenské a politické následky
ruskej invázie na Ukrajinu, ale aj ľudské príbehy za touto tragédiou. Západné krajiny boli vždy ochotné
pomáhať. Sú otvorenejšie pri riešení migrácie. Situácia na Ukrajine spôsobila, že aj východná Európa sa
otvorila pomoci, v tom môžeme cítiť posun aj v našom vnímaní.“ Člen poroty Yuri Kozyrev z Ruska k téme
Ukrajina povedal: „Žijeme historický moment. Mrzí ma, že fotografi nevenujú adekvátnu pozornosť
veľkému počtu ukrajinských utečencov na Slovensku. Je našou zodpovednosťou zachytiť ich príbehy
a podporovať ich. Takéto fotografie som skutočne očakával. Na moje veľké prekvapenie, chýbali.“

„Cítim veľkú spokojnosť s medzinárodnou kategóriou Dlhodobý dokument, ktorá dokázala vygenerovať
skutočne najlepšie príbehy a jej úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií. Veľké sklamanie
priniesla kategória Životné prostredie a príroda, nakoľko klimatické zmeny ovplyvňujú všetko a všetkých.“
zhodnotil úroveň prihlásených prác predseda medzinárodnej poroty Kadir van Lohuizen.

Garantka projektu Jana Hojstričová zhodnotila aktuálny ročník z pohľadu pedagóga: „Mojou cieľovou
skupinou sú mladí fotografi a študenti. V minulom roku získal mladý fotograf dokonca hlavnú cenu súťaže
Grand Prix! V tomto roku musím konštatovať, že úroveň prihlásených prác v kategórii Mladí fotografi do
26 rokov a študenti bola slabá. Pravdepodobne mohlo ísť o následok pandémie COVID-19, kedy musia
mladí a študenti znovu nájsť svoju životnú rovnováhu a témy svojho záujmu“.

Člen medzinárodnej poroty, Jindřich Štreit, vyjadril svoje znepokojenie nad nízkou účasťou mladých fotografov
v súťaži. „Je to jedna z možností a odrazový mostík, ako sa mladí ľudia môžu dostať do povedomia na
začiatku ich kariéry. Je to príležitosť, aby sa o nich verejnosť dozvedela, majú možnosť vystavovať na
Slovensku aj v zahraničí. Pozitívne vnímam kategóriu dokumentárnej fotografie, ktorej kvalita je evidentná
nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách vyšehradskej štvorky.“

Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr 1 týždeň pred slávnostným odovzdávaním
cien, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2022 o 17:00 hod. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca
v Bratislave. Práce všetkých finalistov a víťazov jednotlivých súťažných kategórií budú verejnosti
bezplatne prístupné v termíne 21.9.2022 až 31.10.2022 vo verejnom priestranstve Hviezdoslavovho
námestia v Bratislave.

Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v 9 súťažných kategóriách: Aktualita, Reportáž,
Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti
(medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v medzinárodnej kategórii
Každodenný život. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy, tento rok je jeho témou „Bratislava –
mesto s kvalitnejším verejným priestorom“. Porota každoročne udeľuje aj cenu Mladý talent roka.