Tlačová správa z otvorenia výstavy výberu víťazných fotografií 3. ročníka

Slávnostnú vernisáž výberu víťazných fotografií 3. ročníka na Generálnom konzuláte Slovenskej Republiky v New Yorku otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí pán Miroslav Lajčák a pani generálna konzulka Jana Trnovcová za účasti riaditeľky SLOVAK PRESS PHOTO Jany Garvoldtovej, predsedu poroty Paula Martinku, víťaza Grand Prix Michala Burzu a mnohých vzácnych hostí.

Steny Generálneho konzulátu zaplnilo 33 vybraných fotografií zo všetkých kategórii minulého ročníka súťaže. Pán minister si prezrel fotografie a poprial súťaži úspešné zavŕšenie 4. ročníka, pani konzulka vyjadrila prianie, aby takáto spolupráca pokračovala aj v budúcnosti.
Výstavu sa podarilo uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výstava potrvá do konca októbra a je možné ju vidieť počas úradných hodín generálneho konzulátu.