Videorozhovory s porotcami 3. ročníka

Videorozhovory s porotcami 3. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO o ich práci, živote i o hodnotení súťaže. Porotcov 4. ročníka predstavíme 27. mája.

Rozhovor s Paulom Martinkom, predsedom poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2014

Rozhovor s Prof. Jindřichom Štreitom, členom poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2014

Rozhovor s Yurim Kozyrevom (NOOR), členom poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2014

Rozhovor s Janou Hojstričovou, členkou poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2014

Rozhovor s Janom Šibíkom, členom poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2014

Rozhovor s Romanom Vondroušom, členom poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2014

Rozhovor s Pavlom Neubauerom, členom poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2014