Víťaz ceny Grand Prix Daniel Stehlík: ,,Emócie sú najkrajšie, keď sú nečakané.”

Porota rozhodla o víťazoch jubilejného 10. ročníka Slovak Press Photo

Deväť súťažných kategórií, vyše stopäťdesiat fotografov z piatich krajín a viac ako tisíctristo fotografií. To sú fakty, s ktorými sa musela vysporiadať päťčlenná medzinárodná porota v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave.

,,Skrýva sa za touto fotografiou významný príbeh? Myslím, že táto bola lepšia! Zhodneme sa, že táto vyhráva?” zaznievalo v Zichyho paláci od porotcov pri hodnotení fotografií jubilejného 10. ročníka Slovak Press Photo. V hlavnom meste Slovenska sa počas druhého augustového víkendu stretli predseda poroty, profesionálny fotograf a spoluzakladateľ fotoagentúry NOOR, Kadir van Lohuizen z Holandska, zakladateľ a riaditeľ Nadácie afrických výtvarníkov Azu Nwagbogu z Nigérie, držiteľ ocenenia World Press Photo a fotoreportér Českej tlačovej kancelárie Roman Vondrouš, fotograf, vysokoškolský pedagóg a kurátor profesor Jindřich Štreit z Českej republiky a garantka projektu, prorektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Jana Hojstričová.
,,Túto nechať,” povie po anglicky jeden z porotcov pri pohľade na fotografiu zväčšenú na obrazovke televízora a odrazu sa pridajú zborovo ostatní: ,,Túto nechať!” Nasleduje ďalšia snímka, pri ktorej sa porota opäť zhodne, tentokrát však nie sú spokojní a jednohlasne zahlasujú opäť po anglicky: ,,Von!” Pri tých nadchádzajúcich sa už rétorika poroty mení, zahraniční porotcovia komunikujú v angličtine, českí a slovenskí vo svojich jazykoch a napokon s pomocou prekladateľky intenzívne diskutujú.

Pri zhodnotení všetkých súťažných kategórií porotu pozitívne prekvapili najmä mladí fotografi do 26 rokov a študenti. ,,Majú pred sebou skvelú budúcnosť, fotografie ukazovali mladší a súčasnejší pohľad. Ako pedagóg mám z tejto kategórie veľkú radosť,” konštatolval člen poroty  profesor Jindřich Štreit. Aj napriek tomu, že už viac ako rok svet zápasí s pandémiou koronavírusu, do súťaže sa prihlásilo až 1322 fotografií a 146 sérií. ,,Polrok sme boli pre pandémiu zatvorení a kultúra či šport pre nás neexistovali. No aj napriek tomu sme prijali veľké množstvo prác. Sme z toho nadšení,” uviedla riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová.

Pandémia Covid-19, demonštrácie, prírodné katastrofy, sociálne problémy či chudoba boli témy, ktoré fotografi vo svojich prácach mapovali najčastejšie. Porota sa napokon rozhodla udeliť hlavnú cenu Grand Prix študentovi Danielovi Stehlíkovi zo Žiliny, ktorý zachytil zdravotníkov v ochranných odevoch v provizórne postavenom stane počas pandémie koronavírusu: ,,Išiel som sa testovať, len som postával a odrazu som uvidel tento obraz. Neplánoval som to, emócie sú najkrajšie, keď sú nečakané,” povedal študent Daniel Stehlík, ktorý svojimi prácami prispieva aj do regionálnych médií. ,,Moje pocity sú úžasné, nikdy by som ako študent nepovedal, že sa mi niečo takéto môže splniť. Ešte to stále predýchavam,” zneli slová výhercu Grand Prix po vyhlásení výsledkov v Zichyho paláci v Bratislave. Cenu porota udelila podľa kvality fotografie a zohľadnila aj vplyv, ktorý v súčasnosti má táto téma na život v spoločnosti.
Predseda poroty Kadir van Lohuizen intenzívne vníma trend nástupu mladých fotografov: ,,Tento trend je evidentný aj na Slovensku, študenti majú iný pohľad na realitu v spoločnosti, čo môžeme vidieť aj na víťaznej fotografii,” skonštatoval. Premiéru na porotcovskej stoličke mal Azu Nwagbogu, ktorý bol rovnako ako zvyšok poroty príjemne prekvapený prácou študentov a vyzdvihol prácu fotožurnalistov: ,,Pre novinársku profesiu je dôležitá práca fotožurnalistov. Sme obklopení množstvom informácií a aj vďaka fotožurnalistom sme schopní nájsť tie správne.”

Víťazov súťažných kategórií oznámi organizátor na slávnostnom odovzdávaní cien 24. septembra v Zrkadlovej Sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Následne budú fotografie všetkých finalistov vystavené pre verejnosť premiérovo v exteriéri na Vajanského nábreží do 31. októbra 2021.

 

Andrej Sárközi