VÝSTAVA: KATARÍNA BEZÁKOVÁ – ROZDELENÍ

Pozývame vás na výstavyu fotografií dokumentárnej fotografky Kataríny Bezákovej "Rozdelení" Galérii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Vystavovaná séria fotografií Rozdelení predstavuje osobný sociálny dokument autorky zachytávajúci citlivú tému ochorenia jej matky. Séria dokumentuje päť rokov života matky trpiacej neurologickou poruchou leukodystrofiou, postup jej choroby, autorkine pocity i pocity jej najbližších. „Odloženie rodiča alebo akéhokoľvek člena rodiny do ústavu je jedným z tabu, ktorému sa bude musieť spoločnosť v najbližších rokoch postaviť zoči-voči. Nikdy to nebude ľahké rozhodnutie, vždy budú otázky, či je možné takto zabezpečiť dôstojný život, hoci pôjde o najvyššiu kvalitu zariadenia,“ uviedla k téme výstavy K. Bezáková.

Katarína Bezáková (1974) vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor nemecký jazyk a výtvarná výchova. Venovala sa kresbe a grafike a v posledných rokoch intenzívne fotografii. Zameriava sa na sociálny dokument. Vyberá si témy, ktoré spracováva dlhodobo. Fotografuje ľudí s osobným príbehom a témy týkajúce sa jej života a okolia. Pod kurátorským vedením Lucie Benickej a Ivany Lojan Pástorovej vystavovala ako jedna z fotografov v rámci výstavy „Okamihy/Moments, Nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii“ v Galérii Domu umenia v Liptovskom Mikuláši a v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote (2014/2015). Už niekoľko rokov dokumentuje prácu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors a spolupracuje s fotografickým a grafickým štúdiom DYNAMEET. Žije v Bratislave.

Výstava je otvorená do 31. decembra 2018.

Foto: Jana Rajcová