Výstava: Matúš Zajac – Paradoxy života

Srdečne Vás pozývame na výstavu fotografií Paradoxy života dokumentárneho
fotografa, kurátora a pedagóga Matúša Zajaca v Galérii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO                                                                v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.
V obrazovej eseji z rokov 2015 – 2018 autor približuje príbeh ženy, ktorej komplikovaný
zdravotný stav ani neľahký život nebráni vo vyžarovaní osobnej energie a jej odovzdávaní
prostredníctvom pomoci druhým ľuďom formou kanisterapie. Tej sa profesionálne venuje
v podobe služby deťom, onkologickým pacientom, mentálne hendikepovaným či seniorom.
„Priznám sa. Po návštevách v ústavoch som mával nočné mory, nemohol som spať. Petra mi
vtedy povedala: Zavri za sebou dvere. To, čo je vnútri, tam zostáva. Nenos si to domov, lebo
sa zblázniš. A teraz tie fotky zbadám, a jednoducho ma to rozsype,“ povedal o výstave jej
autor Matúš Zajac.
Matúš Zajac študoval fotografiu v Prahe na FAMU a v Bratislave na VŠVU. Vydal knihy
Podoby viery (2011), OUT (2014), Anton Srholec – Bezdomovec z povolania (s Pištom
Vandalom, 2015). Získal viacero ocenení, vrátane Best of Photojournalism za editovanie
(.týždeň), Novinárskej ceny, Czech Press Photo a Slovak Press Photo. Vyučuje fotografiu na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave na katedre žurnalistiky a na Strednej umeleckej škole
SSUŠAT. Je odborným garantom portálu pre dokumentárnu fotografiu www.dofoto.sk,
spolupracuje s rôznymi vydavateľstvami a magazínmi, vedie workshopy zamerané na teóriu
a prácu v teréne. Svoju tvorbu pravidelne vystavuje doma a v zahraničí.
Výstava v Zichyho paláci v Bratislave potrvá do 20. júna 2019.