Výstava víťazných fotografií SLOVAK PRESS PHOTO 2019 v Múzeu mesta Bratislavy

Od 31. 10. do 31. 12. 2019 budú mať návštevníci a priaznivci fotografie možnosť pozrieť si výber
víťazných fotografií 8. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO
v priestoroch Starej radnice Múzea mesta Bratislavy.

Na výstave budú vystavené samostatné fotografie a série fotografií z 10 súťažných kategórií,
ktorým sa 5-členná medzinárodná porota rozhodla udeliť 1. miesto.
Na výstavu Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!

V Bratislave 31. 10. 2019

Kontakt pre médiá: Jana Garvoldtová
0905/656757
slovakpressphoto@gmail.com