Výzva na zasielanie prihlášok na workshop: NOOR Masterclass in Documentary Photography

WORKSHOP O DOKUMENTÁRNEJ FOTOGRAFII 2016 NA SLOVENSKU

Agentúra NOOR v spolupráci so SLOVAK PRESS PHOTO pozývajú fotografov, aby sa prostredníctvom svojich portfólií prihlásili na workshop zameraný na dokumentárnu fotografiu. Workshop sa uskutoční v Bratislave, 13. – 17. septembra 2016.

Workshop je určený pre dokumentárnych fotografov a fotožurnalistov zo Slovenskej republiky a zo zahraničia.

TERMÍNY

Termín konania workshopu: 13. – 17. 9. 2016

Termín na zaslanie prihlášky: 11. 8. 2016, 11:59 hod.

Termín oznámenia výberu účastníkov: 15. 8. 2016

Termín na zaplatenie poplatku za workshop: 20. 8. 2016

WORKSHOP

Workshop v rozsahu 5 dní pre 10 až 14 účastníkov sa uskutoční pod vedením renomovaných fotografov z agentúry NOOR Stanleyho Greena a Alixandry Fazziny. Fotografi budúmať možnosť vymieňať si skúsenosti, osvoja si prácu so svojimi portfóliami, získajú zručnosti potrebné na úpravu fotografií, naučia sa vyberať a rozvíjať témy. Každý deň workshopu bude pozostávať z intenzívnej komunikácie s fotografmi zahŕňajúcej rôznu problematiku, od technických aspektov fotografovania po špecifiká medzinárodného fotografického trhu. Je to jedinečná príležitosť naučiť sa, ako podávať pôsobivé príbehy, rozvíjať osobné videnie a získať nové poznatky a kontakty v úzkom a interaktívnom prostredí.

Poplatok za účasť na workshope je 1 000 eur.

Počas workshopu je zabezpečené občerstvenie. Účastníci si hradia cestovné na miesto konania a ubytovanie.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Požiadavky:

• Skúsenosti s dokumentárnou fotografiou alebo novinárskou fotografiou v profesionálnom prostredí alebo v rámci vzdelávania – uviesť v životopise,

• znalosť angličtiny alebo slovenčiny (workshop bude prebiehať v angličtine s tlmočením do slovenčiny),

• technické znalosti o vašom fotoaparáte.

Prihlásiť sa môžete zaslaním PDF súboru s nasledujúcimi informáciami:

• Životopis s uvedením vašich kontaktných informácií a skúseností s fotografiou, vrátane vzdelania/školení a praxe (max. 1 strana),

• Motivačný list, v ktorom priblížite svoju činnosť v oblasti fotografie, dôvody, prečo sa chcete zúčastniť na workshope, na aké témy by ste sa chceli zamerať a čo od workshopu očakávate (max. 1 strana),

• Portfólio vašich fotografií:

• 1 až 3 fotografických sérií (min. 8 záberov na sériu), dohromady max. 30 záberov v celom portfóliu,

• vaše portfólio musí obsahovať minimálne jednu sériu,

• max. 8 samostatných fotografií,

• popisky ku každému záberu a krátky opis každej série (max. 100 slov).

Prihlášku je potrebné zaslať na info@archiv.slovak-press-photo.skdo 15. 8. 2016 (pondelok), 11.59 hod., s uvedením predmetu správy: ‘Workshop NOOR – SLOVAK PRESS PHOTO 2016’.

Presný program workshopu bude vybraným účastníkom oznámený pred začiatkom podujatia.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte SLOVAK PRESS PHOTO, info@archiv.slovak-press-photo.sk.

SLOVAK PRESS PHOTO(Bratislava, SR):

Jana Garvoldtová, riaditeľka

Tel.: +421 905 656757

E-mail: info@archiv.slovak-press-photo.sk

www.archiv.slovak-press-photo.sk

Dokument na stiahnutie: Call for applications NOOR_SPP workshop_2016– slovak.pdf