WORKSHOP S DOKUMENTÁRNYM FOTOGRAFOM JINDŘICHOM ŠTREITOM

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO Vás pozýva na workshop s dokumentárnym
fotografom Prof. Jindřichom Štreitom.

Prof. Jindřich Štreit (1946) je český fotograf, vysokoškolský pedagóg, kurátor
a organizátor kultúrneho života. Vo svojej tvorbe sa zameriava najmä na
dokumentovanie života na dedine a obyvateľov českých dedín. Prednáša a pôsobí
na Sliezskej univerzite v Opave, na Palackého univerzite v Olomouci a vedie
dielne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vydal 37 kníh a mal vyše
1 400 samostatných výstav po celom svete, od Japonska až po USA. Jeho diela sú
zastúpené v najprestížnejších galériách sveta.

WORKSHOP

2-dňový workshop pre max. 15 fotografov je určený pre začínajúcich i skúsených
fotografov, ktorých zaujíma dokumentárna fotografia a chcú s ňou v budúcnosti
pracovať, ako aj pre fotografov so zameraním na reportážnu fotografiu.

Workshop bude pozostávať z troch častí:
• praktické fotografovanie v teréne na tému Železničná stanica, vyskúšanie
komunikačných schopností
• vyhodnotenia nafotografovaných súborov z terénu
• posúdenie portfólia zúčastnených fotografov (portfolio review)

TERMÍN A MIESTO KONANIA

18. – 20. 10. 2019
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

1. deň – 18. 10. 2019
18.00 – 20.00 Stretnutie s účastníkmi v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave,
predstavenie tém workshopu, vysvetlenie zadania na praktické fotografovanie

2. deň – 19. 10. 2019
09.00 – 14.30 Stretnutie s účastníkmi na Hlavnej stanici v Bratislave
Samostatné praktické fotenie na stanici podľa zadania pod vedením Prof. J. Štreita

15.00 – 18.00 Hodnotenie nafotografovaných súborov v Zichy paláci

3. deň – 20. 10. 2019
09.00 – 18.00 Hodnotenie nafotografovaných súborov v Zichyho paláci
12.30 – 13.30 Prestávka na obed
13.00 – 18.00 Hodnotenie prác účastníkov workshopu (portfolio review)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia je poplatok za účasť
na workshope 65 eur.

Poplatok účastník uhradí prevodom na účet najneskôr do 16. 10. 2019.
Kto nestihne do daného dátumu zaplatiť, môže účastnícky poplatok uhradiť
osobne v sobotu 18. 10. 2019 v kancelárii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO
na Ventúrskej 9 v Bratislave.

IBAN: SK7702000000003607367451
BIC: SUBASKBX

Do predmetu uveďte svoje meno a priezvisko.
Workshop bezplatne pre vybraných študentov
Spomedzi záujemcov o workshop, ktorí sú študentmi a zašlú e-mailom
na adresu info@slovak-press-photo.sk portfólio svojich troch prác do 16. 10. 2019,
Prof. Jindřich Štreit vyberie troch účastníkov, ktorí sa na workshope
zúčastnia bezplatne.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prihlášky zasielajte na mailovú adresu: info@slovak-press-photo.sk
do 16. 10. 2019, s uvedením predmetu správy: „Workshop s Jindřichom Štreitom“.

K prihláške je potrebné priložiť:
• vaše kontaktné údaje
• informáciu o skúsenostiach s fotografiou, vrátane vzdelania/školení a praxe
• doklad o zaplatení registračného poplatku
• motivačný list s vysvetlením, prečo sa chcete zúčastniť na workshope
a čo sa chcete naučiť.

Organizátori si vyhradzujú právo vybrať účastníkov spomedzi uchádzačov,
ak ich počet prekročí stanovenú hranicu. Ďalšie inštrukcie budú vybraným
účastníkom oznámené pred začiatkom podujatia.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte:

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Björnsonova 16, 811 05 Bratislava
slovakpressphoto@gmail.com
info@slovak-press-photo.sk