Workshop s Ninou Berman

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti pripravila workshop s Ninou Berman (USA), fotografkou agentúry NOOR, ktorý bol venovaný dokumentárnej fotografii, etickým hraniciam zobrazovania a stratégiám aktivizmu v médiách na podporu menšín. Workshop sa uskutočnil v Bratislave v dňoch od 25. do 26. júna 2017.