Workshop so Stanleym Greenom

Venovaný dokumentárnej fotografii a proti stereotypom vo fotografii

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO si Vás v spolupráci s Nadáciou otvorenej
spoločnosti dovoľuje pozvať na workshop so Stanleym Greenom (USA),
fotografom agentúry NOOR, venovaný dokumentárnej fotografii,
proti stereotypom vo fotografii a etickým hraniciam zobrazovania.
Workshop sa uskutoční v Senci – Slnečné jazerá v dňoch
od 21. do 23. októbra 2016. Partnerom podujatia je penzión LOBSTER.

WORKSHOP
2-dňový workshop pre 10 až 15 fotografov sa uskutoční pod vedením
renomovaného fotografa z agentúry NOOR Stanleyho Greena.
Workshop bude pozostávať z intenzívnej skupinovej komunikácie
so Stanleym Greenom na témy:
• život a práca dokumentárneho fotografa,
• čo nás v živote ovplyvňuje, formuje, dotýka sa nás
či zasahuje do našich životov,
• etika vo fotografovaní v agentúre NOOR,
• dlhodobé projekty,
• portfóliá účastníkov,
• editácia (výber) fotografií,
• tvorené diskusie.
Fotografi si budú na workshope vymieňať skúsenosti, naučia sa
pracovať so svojimi portfóliami, získajú zručnosti pri výbere fotografií
a rozvíjaní tém. Workshop bude zahŕňať intenzívnu komunikáciu s fotografmi
na rôzne témy, od technických aspektov fotografovania po špecifiká
medzinárodného fotografického trhu. Je to jedinečná príležitosť naučiť sa,
ako podávať pôsobivé príbehy, rozvíjať osobné videnie a získať nové poznatky
a kontakty v neformálnom interaktívnom prostredí.
Workshop je určený najmä pre fotografov zaoberajúcich sa reportážnou
a dokumentárnou fotografiou a dlhodobými fotografickými projektmi.
Workshop bude prebiehať v angličtine.
Zabezpečené bude tlmočenie do slovenčiny.

TERMÍN A MIESTO KONANIA
21. 10. 2016 – stretnutie účastníkov workshopu v priestoroch
Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO na Ventúrskej 9 v Bratislave o 17:00,
spoločný odchod do Senca
22. 10. 2016 – celodenný workshop
23. 10. 2016 – celodenný workshop, ukončenie vo večerných hodinách
Penzión Lobster, Senec – Slnečné jazerá (http://www.lobster.sk/index.html)

POPLATOK
Poplatok za účasť na workshope je 135 eur. Tento poplatok účastník uhradí
prevodom na účet do 20. 10. 2016. Kto nestihne do daného dátumu zaplatiť, môže
účastnícky poplatok uhradiť osobne v piatok 21. 10. 2016 v kancelárii Nadácie
SLOVAK PRESS PHOTO na Ventúrskej 9 v Bratislave.
IBAN:SK7702000000003607367451 BIC: SUBASKBX
Do predmetu uveďte svoje meno a priezvisko.
Účastníci si navyše hradia ubytovanie vo výške 25 eur/noc, ktoré zahŕňa
aj raňajky. Obedy a večere sú možné v priestoroch penziónu Lobster. Poplatok za
ubytovanie sa bude hradiť v piatok 21. 10. 2016 v Penzióne Lobster v Senci.
Cena workshopu je dotovaná Nadáciou SLOVAK PRESS PHOTO
a Nadáciou otvorenej spoločnosti.
Na workshop je potrebné si priniesť portfólio vašich fotografií:
• minimálne 3 fotografické série, maximálne
5 fotografických sérií (min. 10 záberov na sériu)
• krátky opis každej série (max. 100 slov).
• notebook

AKO SA PRIHLÁSIŤ
Prihlášky zasielajte na mailovú adresu: info@archiv.slovak-press-photo.sk
do 15. 10. 2016 (sobota), s uvedením predmetu správy: „Workshop Stanley Greene“.
K prihláške je potrebné priložiť:
• Životopis s uvedením vašich kontaktných informácií a skúseností s fotografiou,
vrátane vzdelania/školení a praxe
• Krátky motivačný list, v ktorom priblížite svoju činnosť v oblasti fotografie.
Ďalšie inštrukcie budú vybraným účastníkom oznámené pred začiatkom podujatia.
V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
Björnsonova 16, 811 05 Bratislava
slovakpressphoto@gmail.com
info@archiv.slovak-press-photo.sk