Yuri Kozyrev, porotca SLOVAK PRESS PHOTO, v rozhovore pre RTVS

Fotografie prihlásené do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2014 ako člen medzinárodnej poroty hodnotil aj jeden z najlepších súčasných fotoreportérov na svete Yuri Kozyrev z Ruska. RTVS priniesla s Yurim obsiahlejší rozhovor, ktorý si môžete pozrieť tu od 00:11:20.