Porota pre fotografické práce

Kadir van Lohuizen

Kadir van Lohuizen, sídliaci v Amsterdame, je fotografický inštruktor a spoluzakladateľ fotoagentúry NOOR. Od roku 1988 je profesionálnym fotografom a svojou prácou inšpiroval mnoho ľudí. Kadir sa rozhodol pre kariéru fotografa potom, ako ešte počas školy objavil svoju vášeň pre fotografovanie. Avšak jeho kariéru najviac ovplyvnila túžba po spoznávaní sveta. Počas celej svojej kariéry bol fotografom na voľnej nohe, pričom na svojich fotografiách zachytil konflikty v Afrike a na iných miestach, avšak známym sa stal pravdepodobne skôr vďaka svojim projektom o siedmych svetových riekach, diamantovom priemysle, súčasnej migrácii medzi Južnou a Severnou Amerikou Via PanAm a projektu Where will we go, ktorý sa zaoberá dopadom ľudského konania na zvyšovanie hladiny morí. Kadir pokračuje v spolupráci so štúdiom NOOR v konfliktných oblastiach, kde prostredníctvom svojich fotografií dokumentuje globálne problémy.

Získal viacero ocenení, vrátane dvoch cien World Press Photo, ceny Visa d’Or za svoju prácu v Čade a v roku 2004 bol ocenený prestížnym ocenením Dutch Dick Scherpenzeel Prize za najlepšiu reportáž z rozvojových krajín.

Dvakrát bol členom poroty súťaže World Press Photo, je členom komisie poradcov súťaže World Press Photo a vydal 4 fotografické knihy.

Azu Nwagbogu

Azu Nwagbogu je zakladateľom a riaditeľom Nadácie afrických výtvarníkov (AAF), neziskovej organizácie so sídlom v nigérijskom Lagose.

Nwagbogu bol zvolený za dočasného riaditeľa/hlavného kurátora Zeitzovho múzea súčasného umenia v Južnej Afrike od júna 2018 do augusta 2019. Je taktiež zakladateľov a riaditeľom LagosPhoto Festivalu, medzinárodného festivalu umeleckej fotografie, ktorý sa každoročne koná v Lagose. Je tvorcom Art Base Africa, virtuálneho priestoru určeného na objavovanie a učenie sa súčasnému africkému umeniu.

Azu Nwagbogu pôsobil ako porotca holandského Dutch Doc, POPCAP Photography Awards, World press Photo, Prisma Photography Award (2015), Greenpeace Photo Award (2016), New York Times Portfolio Review (2017-2018), W. Eugene Smith Award (2018), Photo Espana (2018), Foam Paul Huf Award (2019), Wellcome photography price (2019) a je pravidelným porotcom organizácií ako Lensculture a Magnum.

Za posledných 20 rokov spravoval súkromné ​​zbierky pre rôznych významných jednotlivcov a firemné organizácie v Afrike. Nwagbogu získal magisterský titul v odbore verejné zdravie na University of Cambridge. Žije a pracuje v Lagose v Nigérii.

Roman Vondrouš

Roman Vondrouš, narodený v Pardubiciach, absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opave, kde v súčasnosti pokračuje v štúdiu v doktorskom programe. V roku 2013 získal prvú cenu v kategórii Šport v prestížnej fotografickej súťaži World Press Photo a v rokoch 2016 a 2017 obdržal dve druhé miesta v jednej z ďalších významných svetových žurnalistických fotosúťaží Pictures of the Year International. V roku 2020 získal prvú cenu v kategórii športové portfólio v medzinárodnej súťaži AIPS Sport Media Awards. V súťaži Czech Press Photo je držiteľom viac ako dvoch desiatok ocenení (o.i. i Grant pražského primátora na fotografovanie premien hlavného mesta). V roku 2013 mu bola udelená Cena rektora Slezské univerzity v Opave za mimoriadne úspechy v oblasti fotožurnalistiky. Od roku 2005 je fotoreportérom Českej tlačovej kancelárie, kde sa každodenne venuje agentúrnemu foto-spravodajstvu. Fotografoval na letných i zimných olympijských hrách: 2008 – Peking, 2010 – Vancouver, 2014 – Soči. Vo svojom voľnom čase pracuje na ďalších vlastných fotografických projektoch, ale hlavnú časť jeho tvorby zaberá dostihová tématika.

Jindřich Štreit

Prof. Mgr. Jindřich Štreit je český fotograf, vysokoškolský pedagóg, kurátor a organizátor kultúrneho života.
Vo svojej tvorbe sa zameriava na dokumentovanie života na dedine a obyvateľov českých dedín. Realizoval vyše 1 000 autorských výstav, je autorom viac než 30 publikácií, jeho diela sú zastúpené v najvýznamnejších zbierkach a bolo o ňom nakrútených niekoľko filmov. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave.

Jana Hojstričová

Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. je fotografka, pedagogička a prorektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Zúčastnila sa na mnohých výstavách a fotografických festivaloch, napr. na Mesiaci fotografie v Bratislave, na Medzinárodnom festivale mladej fotografie v Ľubľane, Septembre de la Photographie v Lyone či Mois de la Photo v Paríži vo Francúzsku.

Garant projektu

Jana Hojstričová

Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. je fotografka, pedagogička a prorektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Zúčastnila sa na mnohých výstavách a fotografických festivaloch, napr. na Mesiaci fotografie v Bratislave, na Medzinárodnom festivale mladej fotografie v Ľubľane, Septembre de la Photographie v Lyone či Mois de la Photo v Paríži vo Francúzsku.