Porota pre fotografické práce 2012

 

Tibor Huszár – uznávaný fotograf a pedagóg. Začiatkom deväťdesiatych rokov odišiel do New Yorku, kde pracoval ako nezávislý fotograf a pedagóg. Neskôr sa vrátil na Slovensko. Učil na Akadémii umení v Banskej Bystrici a viedol fotografický ateliér študentov Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pred jeho objektívom stáli Milan Lasica, Július Satinský či Miloš Forman. V roku 1998 fotil Vladimíra Mečiara na predvolebnú kampaň. Vydal publikácie Cigáni, Portréty, Koloman Sokol, Návrat späť, Na krídlach večnosti a ďalšie. Je držiteľom rôznych významných ocenení: v roku 1983 dostal Zlatú plaketu na Medzinárodnom trienále divadelnej fotografie vo vtedajšej Juhoslávii; ocenenie Najkrajšia kniha roka za publikáciu Koloman Sokol dostal v roku 1999. Cenu ministra kultúry SR za knihu New York – mesto tolerancie dostal v roku 2001. Fotografom roka sa Tibor Huszár stal v roku 2007.

 

Tomasz Gudzowaty – poľský fotograf, vyštudovaný právnik. Svoju fotografickú kariéru začal s prírodnou fotografiou, neskôr sa obrátil na sociálny dokument. V posledných rokoch zmenil zameranie na prevažne športovú fotografiu, pričom sa zaujíma predovšetkým o nekomerčné športy. Jeho fotografie boli publikované v časopisoch Max, L’Equipe, The Guardian, Newsweek, Time a Photo. Gudzowaty je viacnásobným víťazom popredných súťaží, ocenenie vo World Press Photo získal osemkrát. Vystavoval po celom svete a vydal niekoľko fotografických kníh. Je spojený s Yours Gallery vo Varšave, kde žije, s Focus Photo und Presseagentur v Hamburgu a Stephen Bulger Gallery v Toronte.

 

Alan Hyža je známy slovenský fotograf – dokumentarista. V roku 1991 začal pracovať ako fotoreportér vo Večerníku, z ktorého po troch mesiacoch prestúpil do denníka Pravda. V roku 1995 nastúpil do denníka SME. Neskôr pracoval aj pre ďalšie periodiká: Plus 7 dní, Reflex. Na prvom ročníku Czech Press Photo získal prvú cenu v kategórii Ľudia a na treťom ročníku českej novinárskej súťaže získal prvú cenu v kategórii Príroda a životné prostredie. Je autorom viacerých publikácií (napr. : 100 ľudí a ich miest, Ríša zla na konci sna, SPIŠ – tiene a ozveny).

 

Marián Pauer – teoretik fotografie, fotograf, novinár, publicista, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg. Od roku 1997 je oficiálnym delegátom Slovenskej republiky v Medzinárodnej federácii fotografického umenia (FIAP). K novinárskemu povolaniu sa dostal v roku 1972, kedy začal pracovať ako redaktor Trenčianskych novín. V ČSTK (neskôr TASR) pôsobil v rokoch 1991-1996 ako šéfredaktor Obrazovej redakcie. Pôsobil aj v Literárnom týždenníku, denníku Práca, mesačníku o obraze WATT-foto-video či v časopise FotoVideo. Za projekt Fotograf Beatles získal v roku 2001 prestížnu cenu Egona Erwina Kischa. Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) mu roku 2005 udelila titul ESFIAP. Kurátorsky pripravil niekoľko stoviek autorských a kolektívnych výstav fotografie a výtvarného umenia na Slovensku a v zahraničí. V 2012 si prevzal Cenu ministra kultúry SR za rok 2011 za významný prínos v oblasti kritiky a teórie fotografie v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

 

Péter Korniss – maďarský fotograf, držiteľ Pulitzerovej ceny, Kossuthovej ceny a maďarského titulu Národný umelec. Zaraďuje sa medzi najplodnejších stredo-východoeurópskych fotografov. Trikrát bol členom poroty najprestížnejšej fotografickej súťaže World Press Photo a od roku 1983 je členom medzinárodného poradného výboru pre fotografiu v Amsterdame. Niekoľkokrát bol členom poroty fotografickej súťaže Czech Press Photo, pričom mu ako jedinému z porotcov bola udelená zvláštna pocta v podobe ocenenia Czech Press Photo Award za mimoriadny prínos českej a slovenskej fotografii. Spolupracoval s časopismi Fortune a Forbes, agentúrami Black Star a Das Fotoarchiv. Taktiež bol súčasťou pracovného tímu série One Day in the Life of… amerického vydavateľstva Time-Life. Jeho význam spočíva aj v žurnalistickej, pedagogickej a kurátorskej činnosti.