Porota pre fotografické práce 2013

   

 

Alan Hyža je slovenský fotograf – dokumentarista. V roku 1991 začal pracovať ako fotoreportér vo Večerníku, z ktorého po troch mesiacoch prestúpil do denníka Pravda. V roku 1995 nastúpil do denníka SME. Neskôr pracoval aj pre ďalšie periodiká: Plus 7 dní, Reflex. Na prvom ročníku Czech Press Photo získal prvú cenu v kategórii Ľudia a na treťom ročníku českej novinárskej súťaže získal prvú cenu v kategórii Príroda a životné prostredie. Je autorom viacerých publikácií (napr. : 100 ľudí a ich miest, Ríša zla na konci sna, SPIŠ – tiene a ozveny).

 

Roman Vondrouš, narodený v Pardubiciach, absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opave, kde v súčasnosti pokračuje v štúdiu v doktorskom programe. V roku 2013 získal prvú cenu v kategórii Šport v prestížnej fotografickej súťaži World Press Photo a v rokoch 2016 a 2017 obdržal dve druhé miesta v jednej z ďalších významných svetových žurnalistických fotosúťaží Pictures of the Year International. V roku 2020 získal prvú cenu v kategórii športové portfólio v medzinárodnej súťaži AIPS Sport Media Awards. V súťaži Czech Press Photo je držiteľom viac ako dvoch desiatok ocenení (o.i. i Grant pražského primátora na fotografovanie premien hlavného mesta). V roku 2013 mu bola udelená Cena rektora Slezské univerzity v Opave za mimoriadne úspechy v oblasti fotožurnalistiky. Od roku 2005 je fotoreportérom Českej tlačovej kancelárie, kde sa každodenne venuje agentúrnemu foto-spravodajstvu. Fotografoval na letných i zimných olympijských hrách. Vo svojom voľnom čase pracuje na ďalších vlastných fotografických projektoch, ale hlavnú časťou jeho tvorby zaberá dostihová tématika.

 

Prof. Mgr. Jindřich Štreit je český fotograf, vysokoškolský pedagóg, kurátor a organizátor kultúrneho života. Vo svojej tvorbe sa zameriava na dokumentovanie života na dedine a obyvateľov českých dedín. Realizoval 950 autorských výstav, je autorom 29 publikácií, jeho diela sú zastúpené v najvýznamnejších zbierkach a bolo o ňom nakrútených niekoľko filmov. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave.

 

Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. je fotografka, pedagogička a prorektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.Zúčastnila sa na mnohých výstavách a fotografických festivaloch, napr. na Mesiaci fotografie v Bratislave, na Medzinárodnom festivale mladej fotografie v Ľubľane, Septembre de la Photographie v Lyone či Mois de la Photo v Paríži vo Francúzsku.

 

Jan Šibík je známy svojimi fotografiami z vojnových konfliktov. Je držiteľom oce[1]nenia v súťaži World Press Photo, viackrát získal cenu v súťaži Czech Press Photo, je laureátom hlavnej ceny Golden Prisma Award. Bol fotorepor[1]térom časopisu Reflex. V priebehu svojho pôsobenia podnikol viac ako 200 reportážnych fotografických ciest do všetkých kútov sveta.

 

 

Doc. Mgr. art. Tibor Huszár, ArtD., predseda medzinárodnej poroty
      2. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO (16. 6. 1952 – 11. 9. 2013)

 

Najlepšia fotografia je tá, ktorú som nikdy neurobil.

 

 

 

Aká pravda v slovách Tibora Huszára, ktorý stále hľadal ten správny záber. Táto jeho myšlienka presne vystihuje nikdy sa nekončiacu ambíciu a nespokojnosť, ktorá poháňa umelcov vpred a motivuje ich k ďalšej novej tvorbe. Noc pred stretnutím medzinárodnej poroty nás Tibor ako jej predseda náhle opustil. V tejto neľahkej a smutnej situácii prebral za svojho dobrého priateľa všetky povinnosti Alan Hyža ako zastupujúci predseda poroty. Tibor stál pri zrode projektu SLOVAK PRESS PHOTO a vďaka jeho radám a pomoci sme sa prehupli do 2. ročníka, na ktorý sa veľmi tešil. Projekt preňho predstavoval akúsi „výkladnú skriňu dnešnej žurnalistiky“.
Vravieval: „Robím to pre fotografov.“ Určite by bol rád, že sa v tomto ročníku prihlásilo ešte viac fotografov. Osobne verím, že budúce ročníky budeme môcť prezentovať ešte väčšie množstvo kvalitných fotografických diel.

(Jana Garvoldtová, riaditeľka SLOVAK PRESS PHOTO)