Porota pre fotografické práce 2017

Nina Berman je redakčnou a dokumentárnou fotografkou už viac ako 20 rokov. Zaoberá sa predovšetkým politickými a sociálnymi témami v Amerike. Je autorkou knihy Purpurové srdcia – Späť z Iraku (2004). Sú to portréty a rozhovory so zranenými americkými vojnovými veteránmi. V 2008 jej vyšla kniha Vlasť, ktorá skúma militarizmus v Amerike po 11. septembri. Jej práca bola vystavená na viac ako 100 samostatných a skupinových výstavách v USA a Európe. Jej ocenenia zahŕňajú štipendium Nadácie pre umenie v New Yorku, dve ocenenia World Press Photo, dokumentárny grant Open Society Institute a cenu Hasselblad Masters. V rokoch 1999 až 2009 vyučovala v Medzinárodnom centre fotografie v New Yorku. V súčasnosti spolupracuje s Whitney Museum na vytvorení fotografického učebného plánu založeného na jej knihách pre stredné školy v New Yorku. Je členkou agentúry Noor Images.

 

 

Doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. je fotografka, pedagogička a prorektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.Zúčastnila sa na mnohých výstavách a fotografických festivaloch, napr. na Mesiaci fotografie v Bratislave, na Medzinárodnom festivale mladej fotografie v Ľubľane, Septembre de la Photographie v Lyone či Mois de la Photo v Paríži vo Francúzsku.

 

 

 

Roman Vondrouš, narodený v Pardubiciach, absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opave, kde v súčasnosti pokračuje v štúdiu v doktorskom programe. V roku 2013 získal prvú cenu v kategórii Šport v prestížnej fotografickej súťaži World Press Photo a v rokoch 2016 a 2017 obdržal dve druhé miesta v jednej z ďalších významných svetových žurnalistických fotosúťaží Pictures of the Year International. V roku 2020 získal prvú cenu v kategórii športové portfólio v medzinárodnej súťaži AIPS Sport Media Awards. V súťaži Czech Press Photo je držiteľom viac ako dvoch desiatok ocenení (o.i. i Grant pražského primátora na fotografovanie premien hlavného mesta). V roku 2013 mu bola udelená Cena rektora Slezské univerzity v Opave za mimoriadne úspechy v oblasti fotožurnalistiky. Od roku 2005 je fotoreportérom Českej tlačovej kancelárie, kde sa každodenne venuje agentúrnemu foto-spravodajstvu. Fotografoval na letných i zimných olympijských hrách. Vo svojom voľnom čase pracuje na ďalších vlastných fotografických projektoch, ale hlavnú časťou jeho tvorby zaberá dostihová tématika.

 

Bénédicte Kurzen je dokumentárna fotografka zameraná na konflikty a sociálno-ekonomické zmeny na africkom kontinente. Má magisterský titul v súčasnej histórii na Sorbonne v Paríži. Svoju záverečnú esej v semiológii napísala o „mýte vojnového fotografa“, ktorý ju inšpiroval k tomu, aby sa sama stala vizuálnou rozprávačkou. Bénédicte bola v roku 2009 účastníkom Masterclass Joop Swart Masterclass. Žije v Afrike už takmer 10 rokov a je členkou fotografickej agentúry Noor.

 

 

 

 

 

Prof. Mgr. Jindřich Štreit je český fotograf, vysokoškolský pedagóg, kurátor a organizátor kultúrneho života. Vo svojej tvorbe sa zameriava na dokumentovanie života nadedine a obyvateľov českých dedín. Realizoval vyše 1 000 autorských výstav, je autorom viac než 30 publikácií, jeho diela sú zastúpené v najvýznamnejších zbierkach a bolo o ňom nakrútených niekoľko filmov. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave.