Kam pôjdeme, keď nás zatopí more a odpad?

Od začiatku septembra na bratislavskom nábreží prebiehajú výstavy s ekologickou tematikou Wasteland (Krajina odpadu) a Stúpanie morí: Kam pôjdeme? Ich autorom je holandský dokumentárny fotograf Kadir van Lohuizen, ktorý bol tento rok v porote Slovak Press Photo. Výstava pod holým nebom poukazuje aj na zložité dôsledky násilného presídľovania ľudí, ekologické a ľudskoprávne aspekty.