Naša študentka a absolvent sú medzi finalistami v SLOVAK PRESS PHOTO

Maria Shakhnazar uspela v ocenení Slovak Press Photo so svojou sériou Za bránami Camphillu. Séria zachytáva klientov centra Camphill v českom meste Terezín, na nimi vybranom mieste, v prostredí, ktoré im je prirodzené. Každá fotografia má svoj príbeh, pričom klinti si sami vybrali miesto a činnosť, pri ktorej chceli byť zvečnení.