Poznáme najlepšiu novinársku fotku Slovenska: Kto je jej autorom?

V dňoch 30. 8. – 1. 9. 2019 sa v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave zišli členovia poroty 8. ročníka Slovak Press Photo, aby posúdili práce prihlásené do súťaže.