Rozhovor riaditeľky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO pre TASR o spustení 9. ročníka súťaže

Milí priatelia,

pozrite si rozhovor riaditeľky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO Jany Garvoldtovej o spustení 9. ročníka súťaže pre TASR.