Rozhovor s riaditeľkou súťaže SLOVAK PRESS PHOTO v Ranných správach RTVS

Pozrite si rozhovor s riaditeľkou súťaže SLOVAK PRESS PHOTO Janou Garvoldtovou v Ranných správach RTVS. Príspevok nájdete od 41:45 min.