Slovak Press Photo spúšťa 9. ročník, súťaž sa viac otvára zahraničiu