Správy RTVS: SLOVAK PRESS PHOTO otvára 8. ročník súťaže