teraz.sk: VIDEO: Slovak Press Photo sa ešte viac otvára krajinám V4 a Ukrajine

V aktuálnom ročníku bude otvorených spolu deväť národných a medzinárodných súťažných kategórií.

Prečítajte si celý článok a pozrite video na >> tomto odkaze