Vidíme sa na Pohode v stane .týždňa

.18.00 - 18.50 .fotografi ocenení v Slovak Press Photo 2019

SLOVAK PRESS PHOTO je fotografická súťaž prinášajúca autentické svedectvo o živote tak, ako ho vidia tvorcovia žijúci na Slovensku a v okolitých krajinách. Jej cieľom je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roka.