Where will we go? a Wasteland

Na Vajanského nábreží v Bratislave pribudlo niekoľko modrých kontajnerov. Mnohí sa pýtajú, čo sa v nich asi nachádza?