ZÁZNAM: TK ku Slovak Press Photo

TK po skončení hodnotenia súťažných prác prihlásených do 8. ročníka súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo

Na TK sa zúčastnili členovia poroty, ktorí zhodnotili úroveň prihlásených prác a priebeh hodnotenia, zverejnili meno absolútneho víťaza, držiteľa ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu.