Intenzívny workshop na tému „Vizualizácia klimatickej krízy“ 21. – 24. novembra 2022, Bratislava, Slovensko

V Nadácii SLOVAK PRESS PHOTO sa konal od 21.11. do 24 11.2022 Workshop pre krajiny V4 pod vedením Kadira van Lohuizen /Hol./ a Esther Horvath/Hu./. Témou medzinárodného workshopu bola klimatická kríza. Na workshope sa zúčastnilo 12 fotografov z krajín V4, ktorí budú po workshope pokračovať vo svojich vizuálnych príbehoch. Workshop sa realizoval s finančnou podporou Holandského veľvyslanectva na Slovensku. Viac sa dozviete vo videu z workshopu.

Fotodokumentácia z workshopu

Fotografie: Karla Šavrtková

Video

Mediálne výstupy

Partneri workshopu