Dobrá voda – Miro Miklas

     

Názov výstavy: Dobrá voda

Autor: Miro Miklas

Termín výstavy: 17.mája – 23.júna 2022

Miesto: priestory Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO, Zichyho palác (2.posch.), Ventúrska 9, Bratislava

Popis: Miro Miklas v sérii sociálne dokumentárnych fotografií citlivým prístupom zachytáva obrazy slovenskej dediny, ktoré rýchlo a nenávratne zanikajú. Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom sa dokáže bezprostredne a nenásilne dostať k ľuďom v zapadnutej malokarpatskej dedinke Dobrá Voda.