Výstava STAY IN TOUCH (24.2. – 2.4. 2022)

Autorka: Natália Dominiková, víťazka kategórie Študenti a mladí fotografi do 26 rokov a Mladý talent roka SLOVAK PRESS PHOTO 2021.
Názov výstavy: STAY IN TOUCH
Miesto: priestory Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO, Zichyho palác (2.posch.), Ventúrska 9, Bratislava
Termín: 24.februára do 2.apríla 2022.
Výstava je predajná!
Séria fotografií “Stay In Touch’‘ vznikla v životnom období autorky, kedy sa snaží nájsť samú seba, analýzou rodinných vzťahov a snahy pochopenia pojmu – vzťahová väzba a jej vplyv v dospelosti. Sprevádzaná pandémiou, ktorá izolovala a zamedzovala kontakt s blízkymi, podčiarkla tak ústrednú problematiku nedostatku kontaktu, ktorá sa objavuje v inscenovaných autoportrétoch, ale aj v portrétoch autorkinej starej matky, matky a sestry. Zároveň poukazuje na subjektívne vnímanie domova a rodiny, tvorenej generáciou žien. Túto generačnú os štyroch žien približuje prostredníctvom citových väzieb, vzťahov, vzťahu k dotyku a k sebe navzájom.