Workshop s Olgou Kravets

WORKSHOP S OLGOU KRAVETS

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO Vás srdečne pozýva na workshop s Olgou Kravets, dokumentaristkou a fotografkou z agentúry NOOR.

Olga Kravets je vyštudovaná novinárka. Fotografia sa pre ňu stala alternatívnym prostriedkom vyjadrenia názoru v Rusku, kde sa o slobodu tlače stále bojuje. Prirodzene prešla k dokumentaristike, ktorá sa stala jej vášňou. Zamietla voľbu medzi troma médiami a spojila ich v prospech príbehu, či už týždňovej reportáže alebo dlhodobého projektu.

WORKSHOP

2-dňový workshop s maximálnou účasťou 10 fotografov.

Téma workshopu: lokálne dokumentárne projekty v rôznych médiách: dokumentárna fotografia a video reportáže.

Záujemci o účasť musia mať buď rozrobený projekt, ktorý potrebujú posunúť do ďalšej fázy, alebo jasnú predstavu, ktorú by si želali rozvíjať v krajinách, do ktorých majú v súčasnosti možnosť cestovať,prednostne na Slovensku.

Olga Kravets workshop povedie v anglickom jazyku.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

  1. – 6. september 2020, 9:00 až 18:00

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO

Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava, Slovensko

PROGRAM

1.deň – 5. september 2020

9:00     Stretnutie účastníkov v priestoroch nadácie SLOVAK PRESS PHOTO na Ventúrskej 9

v Bratislave, registrácia

9:30    Privítanie účastníkov (podáva sa káva a čaj)

10:00  Úvod (Olga Kravets)

Predstavenie programu

12:30 - 13:30  Obedná prestávka

Každý účastník bude  mať k dispozícii maximálne 10 minút, aby predstavil/a svoju myšlienku.

Olga Kravets prednesie interaktívnu prednášku o metodike rozvíjania projektov a povedie interaktívnu diskusiu.

15:00 - 15:10 Prestávka na kávu

Brainstorming (skupinové riešenia).

17:00 - 17:10 Prestávka na kávu

Záverečné aktivity a diskusia.

18:00 Záver programu

2.deň – 6. september 2020

9:00    Privítanie účastníkov (podáva sa káva a čaj)

Každý dostane spätnú väzbu na rozvíjanú myšlienku s hodnotením skupiny

Práca v skupinách pod vedením Olgy: upresnenie ďalších krokov v jednotlivých projektoch: prieskum, financovanie, práca v teréne, editovanie – podľa potrieb účastníka workshopu

12:30 - 13:30Obedová prestávka

Skupinová práca a interaktívna diskusia

15:00 - 15:10 Prestávka na kávu

Skupinová práca a interaktívna diskusia

17:00 - 17:10 Prestávka na kávu

Účastníci odprezentujú aktualizovanú verziu ich projektov

18:00  Záver

 

POPLATOK ZA WORKSHOP

Vďaka finančnej podpore, ktorú poskytol Fond na podporu umenia, je poplatok 75,00 €. Záujemci o účasť poplatok uhradia bankovým prevodom do 1. septembra 2020 alebo 5. septembra 2020 v hotovosti v priestoroch Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO na Ventúrskej 9, Bratislava.

Bankové spojenie:

IBAN: SK7702000000003607367451
BIC: SUBASKBX

Pri platbe uveďte Vaše meno a priezvisko.

Zo študentov, ktorí sa uchádzajú o účasť na workshope a do 1. septembra 2020 pošlú portfólio ich troch prác na info@slovak-press-photo.sk, organizátor vyberie účastníkov, ktorí sa workshopu zúčastnia zadarmo.

Účastníkov žiadame, aby na workshop prišli s ich fotografickou tvorbou:

  • 2–3 fotosérie (min. 10 obrázok na 1 príbeh);
  • krátky opis ku každému príbehu (max. 100 slov).
  • prenosný počítač.

PRIHLÁSENIE SA NA WORKSHOP

 Prihlášku pošlite na:info@slovak-press-photo.skdo 1. septembra 2020, v predmete uveďte: „Olga Kravets -Workshop“.

V prihláške uveďte:

  • Vaše kontaktné údaje;
  • Opíšte Vašu skúsenosť s fotografiou vrátane príslušného vzdelania / kurzov a praxe;
  • Priložte doklad o zaplatení registračného poplatku;

Organizátor si vyhradzuje právo vybrať spomedzi uchádzačov, ak ich počet presiahne dostupné kapacity. Vybraní uchádzači dostanú pred workshopom podrobnejšie pokyny.

Podrobnejšie informácie nájdete na:

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO

Björnsonova 16, 811 05 Bratislava

slovakpressphoto@gmail.com

info@slovak-press-photo.sk