3. ročník SLOVAK PRESS PHOTO štartuje!

Už oddnes sa môžu prihlásiť slovenskí fotografi a fotožurnalisti publikujúci v médiách do 3. ročníka súťaže a následnej výstavy fotografií SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá si kladie za cieľ prinášať nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike. Cieľom výstavy je umožniť verejnosti stať sa očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roku. Rovnako predstavuje aj motiváciu pre fotografov a ocenenie výsledkov ich práce. Do súťaže sa môžu zapojiť fotografi, ktorí tvoria pre médiá a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prihlásiť môžu svoje práce, ktoré vznikli na publikačné účely v období od 31. augusta 2013 do 31. augusta 2014. Súťažiť môžu aj s prácami, ktoré neboli publikované z rozličných dôvodov. Uzávierka prihlášok do súťaže je 31. augusta 2014. Výsledky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2014 budú vyhlásené na slávnostnom večeri spojenom s udeľovaním cien 23. 10. 2014. Ocenené a ďalšie vybrané práce budú následne vystavené na výstave od 24. 10. 2014 do 27. 11. 2014 v priestoroch Starej radnice (Múzeum mesta Bratislavy). Nad projektom prevzali záštitu minister kultúry SR Marek Maďarič a primátor hlavného mesta SR Bratislava Milan Ftáčnik. Hlavnou cenou súťaže je Grand Prix. Medzinárodná porota ju udelí fotografii, ktorú ohodnotí najvyššie z hľadiska aktuálnosti, informatívnosti a pohotovosti, zároveň má vynikajúcu estetickú úroveň a symbolizuje závažnú tému roku. Prestížnu Cenu za celoživotné dielo porota udelí tomu autorovi, ktorý z pozície fotografa, historika, teoretika, kurátora a publicistu svojou činnosťou podporuje prezentáciu fotografií na výstavách alebo v publikáciách. Ročné štipendium magistrátu 2 000 eur – Grant Bratislavy, určený na fotografovanie premien Bratislavy, udelí primátor tomu účastníkovi súťaže, ktorý ukážkou projektu a fotografiami poskytuje najväčšie záruky profesionálneho prístupu k danej téme. Po ročnom fotografovaní odovzdá fotograf s víťazným projektom do archívu magistrátu kolekciu 30 najlepších fotografií, ktoré môžu byť použité aj na výstavné účely. Po skončení výstavy, na základe hodnotenia jej návštevníkov, bude udelená Cena diváka. Novinkou 3. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO je súťažná kategória Stredoeurópska fotografia, ktorá zachytáva aktuálne dianie v danej krajine za posledný kalendárny rok od 31. 8. 2013 do 31. 8. 2014 formou reportáže, aktuality a dokumentárnej fotografie. Do tejto súťažnej kategórie sa môžu prihlásiť fotografi zo stredoeurópskych krajín: z Českej republiky, z Maďarska, z Poľska a z Rakúska so samostatnou fotografiou alebo sériou fotografií.

Zloženie poroty:

Paul Martinka – predseda poroty, fotograf (USA/SR), Jana Hojstričová – pedagogička a fotografka (SR), Yuri Kozyrev – fotograf (Rusko), Jindřich Štreit – pedagóg a fotograf (ČR), Jan Šibík – fotograf (ČR), Roman Vondrouš – fotograf (ČR) a Pavel Neubauer – fotograf (SR).

Súťažiť sa bude v týchto kategóriách:

  1. Aktualita – v tejto kategórii sa hodnotia snímky zachytávajúce aktuálne politické, spoločenské, kultúrne a športové udalosti, na ktoré sa fotograf nemôže pripraviť dopredu, pretože musí reagovať na vývoj a priebeh udalosti priamo na mieste.
  2. Každodenný život – v tejto kategórii sa hodnotia snímky zachytávajúce každodenný život v jeho najrozmanitejších podobách, vo všetkých oblastiach spoločenského života, solitérnymi zábermi alebo sériami fotografií.
  3. Reportáž – v tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré reportážnym spôsobom približujú udalosť, podujatie alebo spoločensky dôležitú udalosť, na ktorú sa fotograf môže pripraviť.
  4. Portrét – v tejto kategórii sa hodnotia snímky, ktoré precíznou formou a fotografickými výrazovými prostriedkami presvedčivo zobrazia ľudskú tvár v prostredí, kde ľudia žijú, pracujú, trávia chvíle oddychu a zábavy.
  5. Životné prostredie – v tejto kategórii sa hodnotia snímky zo živej i z neživej prírody, flóry i fauny, s cieľom autentického stvárnenia témy, bez postprodukčných zásahov a počítačových úprav.
  6. Šport – v tejto kategórii sa hodnotia snímky dynamicky zobrazujúce jednotlivé druhy športu, zachytávajúce ich charakteristické črty na profesionálnej i amatérskej úrovni.
  7. Svet umenia – je kategória, v ktorej sa môžu prelínať snímky dokumentujúce umelecké diela so zábermi z rôznych výstav a umeleckých podujatí, vrátane akcií sveta šoubiznisu – festivalov, koncertov a najrozmanitejších prehliadok.
  8. Mladí fotografi do 25 rokov a študenti vysokých škôl – kategória by mala byť oživením súťaže nekonvenčným spracovaním tém, odvážnym, mladistvým prístupom k zvolenej tematike, nezaťaženým schematickým videním. Mladí autori pritom môžu súťažiť aj v ostatných súťažných kategóriách.
  9. Stredoeurópska fotografia – kategória zachytáva aktuálne dianie v danej krajine za posledný kalendárny rok formou reportáže, aktuality a dokumentárnej fotografie. Je určená pre fotografov zo stredoeurópskych krajín: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko.

Súťažné snímky je možné posielať na adresu: SLOVAK PRESS PHOTO, P. O. BOX 5, 810 00 Bratislava. Súťažné snímky bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorú vymenoval organizátor súťaže SLOVAK PRESS PHOTO s.r.o. Zasadnutie poroty sa uskutoční v dňoch od 10. do 12. septembra 2014. V každej súťažnej kategórii môže porota udeliť 3 ceny a 1 čestné uznanie.