Krátky zostrih z akcií Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO v roku 2017