Štartuje 4. ročník!

V Bratislave, 27. mája 2015

Štartuje 4. ročník SLOVAK PRESS PHOTO!

SLOVAK PRESS PHOTO prichádza v 4. ročníku viacerými novinkami.

V prvom rade prijal naše pozvanie ako predseda poroty významný americký fotograf, jeden zo zakladateľov agentúry NOOR Stanley Greene (USA), viacnásobný víťaz World press photo (www.noorimages.com). Ďalšími novými zahraničnými členmi poroty sú Vasily Prudnikov (Bielorusko) fotograf, kurátor, historik fotografie, riaditeľ Russ Press Photo a vynikajúci úspešný ukrajinský fotograf Alexander Chekmenev, ktorý prišiel osobne podporiť zahájenie tohoročnej súťaže. A tešíme sa, že na jeseň budeme môcť otvoriť výstavu jeho fotografií v Palffyho paláci v Bratislave.

Tento rok sa môžu do súťaže prihlasovať aj tvorcovia krátkych aktuálnych audiovizuálnych šotov, pretože od tohto ročníka pre nich v spolupráci s RTVS otvárame novú medzinárodnú kategóriu, ktorú bude posudzovať špeciálna trojčlenná porota.

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž fotografických prác, ktoré vznikli pre publikačné účely v priebehu predchádzajúceho roka. Cieľom tohto projektu je pozdvihnúť úroveň slovenskej fotožurnalistiky a stimulovať jej ďalší rozvoj. Súťaž je platformou pre konfrontáciu prác slovenských fotografov aj  fotografov z okolitých krajín. Výstava víťazných prác umožňuje širokej verejnosti stať sa očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roka.

V novej medzinárodnej kategórii –krátke video chceme vyvolať konfrontáciu a tým aj snahu o kvalitatívny rast tvorcov krátkych aktuálnych spravodajských, dokumentárnych, publicistických šotov, ktoré vznikli v priebehu predchádzajúceho roka a majú potenciál byť, alebo boli publikované v audiovizuálnych médiách. Kategóriu otvárame v spolupráci s RTVS a dúfame, že sa nám podarí vytvoriť novú zaujímavú súťaž, ktorú svojou účasťou podporia naši i zahraniční tvorcovia. Do tejto kategórie môžu prihlasovať svoje krátke, maximálne trojminútové práce videotvorcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Bieloruska a Ukrajiny

V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi, ktorí tvoria pre médiá, prihlasovať svoje práce do kategórií: reportáž, aktualita, portrét, každodenný život, svet umenia, šport a príroda. Ďalšia kategória je pre mladých fotografov do 25 rokov a študentov.

Pre slovenských fotografov pribudla zvláštna kategória pod záštitou MZVaEZ Slovensko – bohatstvo v rozmanitosti – tradícia a súčasnosť. Najlepšie snímky v tejto kategórii budú v roku 2016, keď bude Slovensko predsedať Rade EÚ, prezentované na všetkých zastupiteľských úradoch SR vo svete.

Pre zahraničných fotografov aj v tomto ročníku otvárame kategóriu stredoeurópska fotografia, ktorej sa okrem fotografov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska môžu od tohto ročníka zúčastniť aj fotografi z Bieloruska a Ukrajiny.

Okrem cien pre víťazov jednotlivých kategórií udeľujeme v spolupráci s našimi partnermi hlavnú cenu súťaže Grand Prix pre najlepšiu fotografiu súťaže. Ako každý rok odovzdáme Cenu za celoživotné dielo a pod záštitou primátora mesta Grant Bratislavyurčený na fotografovanie premien Bratislavy.

V rámci výstavy bude opäť prebiehať divácka súťaž v priestoroch výstavy i na našich webových stránkach.

Záujemcovia môžu svoje práce, ktoré vznikli na publikačné účely v období od augusta 2014, prihlasovať a posielať od 15. 6. 2015, kedy bude na našej webovej stránke spustený registračný systém, do 31. augusta 2015. Súťažiť môžu aj s prácami, ktoré neboli publikované z rozličných dôvodov.

Hodnotenie poroty bude prebiehať od 16.9. do 18.9. 2015 v Justiho sieni Primaciálneho paláca:

Fotografické práce bude posudzovať sedemčlenná medzinárodná porota v zložení:

Stanley Greene – fotograf, USA, predseda poroty

Alexander Chekmenev – fotograf, Ukrajina

Vasili Prudnikov – fotograf, Bielorusko

Jindřich Štreit – fotograf a pedagóg, Česká republika

Roman Vondrouš – fotograf, Česká republika

Judita Csaderová – fotografka a pedagogička Slovensko

Jana Hojstričová – fotografka, prorektorka VŠVU, Slovensko

a trojčlenná medzinárodná porota pre video:

Pavol Barabáš – režisér a kameraman, Slovensko, predseda poroty

Zdeněk Šámal – riaditeľ spravodajstva ČT, Česká republika

Tomáš Stanek – kameraman, Slovensko

15. 9. 2015 bude pre záujemcov workshop predsedu poroty Stanleyho Greena v priestoroch Galérie mesta Bratislavy.

17. 9. 2015 bude vernisáž výstavy ukrajinského fotografa a člena poroty Alexandra Chekmeneva v Pálffyho paláci v Bratislave. Výstava potrvá do novembra 2015.

Výsledky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2015 budú vyhlásené na slávnostnom večeri spojenom s udeľovaním cien 21. 10. 2015. Ocenené práce budú následne vystavené na výstave od22. 10. 2015 do 30. 11. 2015 v priestoroch Starej radnice (Múzeum mesta Bratislavy) a v Justiho sieni Primaciálneho paláca. Nad projektom prevzali záštituminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister kultúry SR Marek Maďarič a primátor hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal.

Viac informácií o projekte, podmienkach súťaže, súťažných kategóriách, štatút súťaže a prihlasovací formulár nájdete na: www.archiv.slovak-press-photo.sk.

Autori fotografií: Matej Kalina © a Milan Illík @