VÝSTAVA: ANDREJ BALCO – SÍDLISKÁ

Pozývame vás na výstavu fotografií dokumentárneho fotografa Andreja Balca, člena poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2019, pod názvom Sídliská.

Vo vystavovanom dokumentárnom cykle Andrej Balco zobrazuje život obyvateľov veľkých slovenských sídlisk začiatkom nového milénia, v období poznamenanom meniacimi sa spoločenskými a majetkovými vzťahmi v dôsledku zmeny režimu. Zloženie nájomníkov, ako aj fakt, že Slováci  sa zo dňa na deň ocitli v konzumnej spoločnosti, prispeli k vytvoreniu zvláštnej smutno-smiešnej, niekedy až bizarnej atmosféry, ktorú A. Balco vo svojom súbore dokonale zachytil. Staré vplyvy sa premiesili s novými a vytvorili čosi jedinečné. Vznikol tak živý skanzen minulosti, ktorý má svoju prítomnosť a možno aj budúcnosť.

Andrej Balco (1973) je slovenský dokumentárny a portrétny fotograf s primárnym záujmom o sociálne a environmentálne témy. Vyštudoval fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie na Slezskej univerzite v Opave. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení a grantov, vrátane cien Czech Press Photo či Novinárskej ceny za súbor Antracit o ženskej práci na Ukrajine. Je spoluzakladateľom medzinárodného kolektívu fotografov Sputnik Photos a združenia Slovenská dokumentárna fotografia. Vydal knižnú publikáciu Domésticas (Dom fotografie, 2008) a je spoluautorom viacerých ďalších knižných publikácií. Svoje práce pravidelne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. V súčasnosti vyučuje na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Výstava v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave potrvá do 7. decembra 2019.