KADIR VAN LOHUIZEN / YURI KOZYREV – Arctic – New Frontier/Arktída – nová hranica

Vernisáž výstavy: utorok 30. 8. 2022 o 18:00 hod.

Miesto výstavy: Vajanského nábrežie – pri Propeleri, Bratislava – Staré Mesto.

Beseda s autormi fotografií: utorok 30. 8. 2022 o 18:30 hod. pri Propeleri, Bratislava – Staré Mesto. Besedou sprevádza Eva Lavríková.

 

Výstava členov medzinárodnej poroty SLOVAK PRESS PHOTO 2022, Kadira van Lohuizena (Holandsko, predseda poroty) a jeho kolegu Yuriho Kozyreva (Rusko, člen poroty), skúma dôsledky klimatických zmien a stúpania morských hladín na ľudstvo. Následkom klimatických zmien ľadovce na celom svete ustupujú a ľad v Grónsku a v Antarktíde sa topí zrýchleným tempom. Erózia pobreží, záplavy a čoraz častejšie vlnobitia na pobreží spôsobujú, že ľudia musia utekať zo svojich domovov. Výstava približuje 5 lokalít sveta, v ktorých je problematika klimatických zmien a otepľovania vysoko aktuálna a ich dôsledky sú evidentné – Aljaška, Grónska, Kanada, Rusko, Nórsko.

 

Viac o výstave: https://www.noorimages.com/arctic-new-frontier