Medzinárodná porota rozhodla o víťazných fotografiách

V dňoch 10. a 11. septembra 2014 sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo hodnotenie fotografických prác prihlásených do 3. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO. Fotografie hodnotila medzinárodná porota vedená fotografom New York Post Paulom Martinkom (USA/SR). Ďalšími členmi poroty boli popredný fotožurnalista Yuri Kozyrev (RU); fotograf a pedagóg Jindřich Štreit (ČR), fotoreportér Ján Šibík (ČR), fotograf Roman Vondrouš (ČR), fotografka a pedagogička Jana Hojstričová (SR) a fotograf Pavel Neubauer (SR).

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 113 fotografov zo Slovenska, z toho 16 zo zahraničia, ktorí dovedna zaslali 1 115 fotografií.

Súťažilo sa v 8 domácich kategóriách (Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Životné prostredie, Svet umenia a šoubiznisu, Mladí fotografi a študenti žurnalistiky) a jednej zahraničnej. Osobitnú kategóriu tvoril Grant Bratislavy, v rámci ktorej členovia poroty vybrali 3 projekty, z ktorých si konečného víťaza zvolí primátor hl. mesta Bratislavy.

Novinkou 3. ročníka SLOVAK PRESS PHOTO bola nová súťažná kategória Stredoeurópska fotografia, do ktorej sa mohli prihlásiť fotografi z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska.

Hlavnú cenu súťaže – Grand Prix – porota udelila voľnému fotografovi Michalovi Burzovi za fotografiu zo série Majdan.

Členovia poroty ocenili vysokú úroveň prihlásených fotografií. Medzi nimi dominovali série fotografií z prezidentských volieb a fotografie pokrývajúce udalosti na Ukrajine. Najväčšie prekvapenia priniesla študentská kategória, ktorá vyvolala najväčšie diskusie a ktorej vysokú kvalitu mimoriadne ocenili všetci členovia poroty.

Výsledky súťaže novinárskej fotografie budú zverejnené na slávnostnom odovzdávaní cien SLOVAK PRESS PHOTO, ktoré sa uskutoční 22. októbra 2014v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.