SLOVAK PRESS PHOTO prichádza v 5. ročníku s viacerými novinkami

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž fotografických prác a krátkych spravodajských, dokumentárnych a reportážnych videí, ktoré vznikli na publikačné účely v priebehu predchádzajúceho roka. Cieľom tohto projektu je pozdvihnúť úroveň slovenskej obrazovej žurnalistiky, zviditeľniť jej tvorcov, ako aj zaznamenať a prostredníctvom výstavy sprístupniť verejnosti, život a dianie na Slovensku a vo svete počas uplynulého roka. Súťaž je platformou pre konfrontáciu prác slovenských tvorcov a tvorcov z okolitých krajín.

Nad týmto ročníkom prevzali záštitu minister kultúry SR Marek Maďarič a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Súťaž a jej sprievodné akcie sa uskutočnia aj vďaka príspevku z Fondu na podporu umenia.

Naše opätovné pozvanie ako predseda poroty prijal významný americký fotograf, jeden zo zakladateľov medzinárodnej fotožurnalistickej agentúry NOOR Stanley Greene (USA), viacnásobný víťaz World Press Photo. V tomto roku bude členkou poroty aj jeho kolegyňa z agentúry, úspešná fotografka a predstaviteľka humanitárnej fotografie Alixandra Fazzina (UK) (www.noorimages.com). Ďalším novým členom poroty je Joe Klamar, vedúci fotograf AFP pre oblasť strednej Európy. Vzácnymi a už tradičnými členmi poroty sú prof.Jindřich Štreit (ČR - ITF) a Doc. Mgr. Jana Hojstričová (VŠVÚ), ktorá je aj garantom súťaže.

Porota pre videopráce bude mať rovnaké zloženie ako minulý rok v snahe nadviazať a čerpať zo skúseností - Pavol Barabáš (slovenský dokumentarista), Zdeněk Šámal (ČR - riaditeľ spravodajstva ČT) a slovenský kameraman Tomáš Stanek.

V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi, ktorí tvoria pre médiá, prihlasovať svoje práce do kategórií: reportáž, aktualita, portrét, každodenný život, svet umenia, šport a príroda. Pre zahraničných fotografov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Bieloruska a Ukrajinyaj v tomto ročníku otvárame kategóriu Stredoeurópska fotografia.

Novinkou je, že kategória premladých fotografov do 25 rokov a študentov bude od tohto roku otvorená okrem slovenských aj pre študentov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Bieloruska a Ukrajiny.

Od tohto ročníka sme sa rozhodli udeľovať cenu Mladý talent SLOVAK PRESS PHOTO slovenskému fotografovi – študentovi do 25 rokov, ktorý porotu zaujme svojou prácou, s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu. Okrem ocenenia mu Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO usporiada samostatnú výstavu. Vo všeobecnosti je našou ambíciou viac rozvinúť spoluprácu so školami orientovanými na obrazovú žurnalistiku a posilniť kategóriu pre študentov a začínajúcich fotografov.

Do súťaže sa opäť môžu prihlasovať aj tvorcovia krátkych aktuálnych audiovizuálnych šotov, ktoré vznikli v priebehu predchádzajúceho roka a majú potenciál byť publikované, resp. boli publikované v audiovizuálnych médiách, v medzinárodnej kategórii Krátke video. Kategóriu otvárame v spolupráci s RTVS.Do tejto kategórie môžu prihlasovať svoje krátke, maximálne trojminútové práce videotvorcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Bieloruska a Ukrajiny.

V spolupráci s magistrátom hlavného mesta a pánom primátorom Ivom Nesrovnalom vyhlasujeme už v tradičnú kategóriu Grant Bratislavy, v rámci ktoréhovíťazný fotograf pokračuje nasledujúci rok vo fotografovaní Bratislavy a svoju kolekciu 30 fotografií odovzdá magistrátu hlavného mesta. Grant sa následne stáva súčasťou výstavy SLOVAK PRESS PHOTO a prezentuje Bratislavu na ďalších výstavách doma i v zahraničí. Témou tohtoročného grantu je Bratislava počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Ďalšou novinkou je, že od tohto ročníka budú fotografie posudzované len v elektronickej podobe, čo zjednoduší prihlasovanie prác.

Registračný systém bude na internetovej stránke www.archiv.slovak-press-photo.sk otvorený 23. 5. 2016 a tvorcovia môžu prihlasovať svoje práce do 31.8. 2016.

Tešíme sa, že v októbri budeme môcť v Pálffyho paláci v Bratislave otvoriť výstavu fotografií Stanleyho Greenea.

Naša viacročná spolupráca so zástupcami svetovej fotožurnalistickejagentúry NOOR vyústila do ponuky zaujímavého spoločného dvojročného projektu „Ako ďalej Slovensko?“, v rámci ktorého budú členovia tejto agentúry, vynikajúci fotografi a držitelia mnohých ocenení, fotografovať rôzne tváre Slovenska a viesť workshopy. Projekt bude zavŕšený veľkou spoločnou výstavou a publikáciou, súčasťou budú webové stránky, parciálne prezentácie a prezentácie účastníkov workshopov. Centrom projektu bude Bratislava, pričom výstava bude putovať po viacerých krajinách sveta. Projekt je zameraný na predsedníctvo Slovenska v rade EÚ a bude jedinečnou prezentáciou našej krajiny. Veríme, že nájdeme podporu na jeho realizáciu.

Koncom minulého roka sme založili Nadáciu SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá má slúžiť predovšetkým na podporu tvorby, prezentáciu a vzdelávanie mladých tvorcov v oblasti obrazovej žurnalistiky, ako aj na podporu vzdelávania mládeže v oblasti žurnalistiky, podchytenie najmladšej, ale aj staršej generácie organizovaním rôznych besied, workshopov, letných táborov, výstav a pod.

Kontakt pre médiá: Mgr. Jana Garvoldtová, 0905 656 757, slovakpressphoto@gmail.com

V Bratislave 18. 5. 2016

Dokument na stiahnutie: TS SLOVAK PRESS PHOTO 2016