Stúpajúca hladina mora vymaže z mapy aj Holandsko, hovorí tamojší fotoreportér

Zdá, že potrebujeme prežiť katastrofu, aby sme začali konať. Búrka Sandy bola budíčkom pre New York. Je dosť nešťastné, že ľudia musia najskôr prísť o život.