Announcement of the results and awards ceremony of the 5th year of the SLOVAK PRESS PHOTO contest

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení 4. ročníka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO sa konalo 19. októbra 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Foto: Michaela Koleková, Laura Wittek, Milan Illík