NOOR by NOOR Exhibition in the SLOVAK PRESS PHOTO Foundation´s Gallery

Do 20. októbra 2017 si môžete v Galérii Nadácie SLOVAK PRESS PHOTO a na nádvorí Zichyho paláca v Bratislave pozrieť výstavu 13 fotografov agentúry NOOR.

NOOR by NOOR, resp. NOOR očami NOOR, je jedinečný kurátorský projekt fotografov agentúry a obrazový výlet do archívov NOOR s fotografiami vyhotovenými počas uplynulého desaťročia po celom svete. Pri príležitosti 10. výročia NOOR sa každý fotograf agentúry ponoril do archívu jedného zo svojich kolegov a vybral súbor prác, ktoré podľa neho najlepšie vyjadrujú to, čo spája NOOR ako skupinu: konfrontácia nosných príbehov vzbudzujúcich empatiu a činy prostredníctvom obrazového podania charakterizovaného integritou a vášňou.

Časť tejto fascinujúcej kolekcie vám ponúkame vo výbere kurátoriek Jany Hojstričovej a Michaely Kolekovej.

Viac sa o tomto projekte i o fotografoch agentúry NOOR dozviete, ak navštívite našu výstavu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13